Góc

Bài này là bài số 53 trong 59 bài của series Tự học Toán 6

Kiến thức cơ bản

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau

Khi hai tia OxOy không đối nhau, điểm M là điểm nằm bên trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia OxOy. Khi đó ta còn nói tia OM nằm trong góc xOy

Sai lầm cần tránh

SaiĐúng
Trên hình bên dưới có hai góc bẹt, một góc bẹt có điểm A nằm bên trong và một góc bẹt có điểm B nằm bên trong
Trên hình bên cạnh chỉ có một góc bẹt. Đối với góc bẹt ta không nói điểm nằm bên trong góc bẹt

Câu hỏi trắc nghiệm

1) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Góc xOy có thể viết là góc yOx

b) Góc là hình gồm hai tia

Đáp án

a) Đúngb) Sai

2) Vẽ ba tia chung gốc. Trong hình vẽ có bao nhiêu góc? Hãy chọn đáp án đúng

a) 2

b) 3

c) 4

d) 6

Đáp án

b)

Ví dụ minh họa

Mức độ cơ bản

Vẽ các tia Ox, OyOz trong đó hai tia OxOy đối nhau. Gọi A là điểm nằm bên trong góc xOz. Vẽ tia OA

a) Trong hình vẽ có những góc nào?

b) Trong đó có góc nào là góc bẹt

Đáp án

a) Trong hình vẽ có sáu góc là xOA, xOz, xOy, AOz, AOyzOy

b) Trong hình vẽ có một góc bẹt là góc xOy

Mức độ nâng cao

Vẽ n tia chung gốc. Có bao nhiêu góc trong hình vẽ?

Đáp án

Mỗi tia tạo với n - 1 tia còn lại thành n - 1 góc

n tia nên số góc là n(n - 1). Do mỗi góc đã được tính hai lần nên số góc chỉ là \dfrac{n(n-1)}{2}

<< Nửa mặt phẳngSố đo góc >>